Kontakt oss
no se com no

Ympäristövastuumme

Kestävyydestä on tullut kaikkien toimialojen yritysten ja ihmisten pääpaino kaikkialla maailmassa. Johtavana pohjoismaisena muovivalmistajana Hallingplast kehittää, valmistaa ja markkinoi PE- ja PP-putkia ja -osia ympäristöystävällisellä tavalla. Haluamme olla liikkeellepaneva voima ympäristöjalanjälkemme pienentämisessä ja valitsemme aina ympäristötietoisia tavaroiden ja palveluiden toimittajia.

Käyttää vain EU:ssa ympäristöhyväksyttyjä muoviraaka-aineita
Käytämme vain polypropeenia (PP) ja polyeteeniä (PE). Ei lisäaineita. Näillä raaka-aineilla ei tiedetä olevan haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia. PP ja PE voidaan myös käyttää 100 % uudelleen raaka-aineena uudessa tuotannossa.

​Mikromuovit ja riskit terveydelle ja ympäristölle
Tutkimukset eivät ole paljastaneet ympäristöongelmia, jotka liittyvät mikromuovien erottamiseen vesi- ja viemäriputkistamme. Kun putket haudataan tai laitetaan veteen, niiden kestävyys on lähes rajoittamaton. PE on maailman nopeimmin kasvava materiaali juomavesiputkien valmistukseen.

Oma muovijäte kierrätetään
Tuotantolinjojen tai putkien käyttöönoton yhteydessä syntyy aina tuotannosta syntyvää muovijätettä, joka on romutettava. Tämä jäte kierrätetään 100 %:sti paloitelemalla ja rakeistamalla omassa tehtaassamme ja hyödynnetään uudelleen tuotannossa. Vältämme kuljetuksia kierrätyslaitoksiin ulkomaille ja siihen liittyvää saastumista.

​Muut jätteet lajitellaan syntypaikalla ja kierrätetään paikallisessa jäteyhtiössä, joka varmistaa asianmukaisen käsittelyn ja uudelleenkäytön.

Sertifioidut toimittajat
Valitsemme toimittajat, joilla on ISO14001:n tai muiden tunnustettujen kansainvälisten standardien mukainen ympäristöjärjestelmä.

Vähentyneet hiilidioksidipäästöt NO-Dig -asennuksissa
Hallingplast on ollut edelläkävijä kaivamattomiin asennuksiin tarkoitettujen putkituotteiden kehittämisessä 90-luvun puolivälistä lähtien. Menetelmä tuottaa merkittäviä ja suuria ympäristöhyötyjä. Pienemmät hiilidioksidipäästöt verrattuna perinteiseen kaivamiseen ja massakuljetukseen. Fyysinen puuttuminen paikalliseen ympäristöön, jossa putkiasennukset suoritetaan, on vähennetty minimiin, samoin kuin paikalliseen ympäristöön kohdistuva melu.

Uusiutuva energia
Käytämme vain 100 % uusiutuvaa energiaa.

Kaukolämpö paikalliselta polttolaitokselta
Paikallisten jätteenpolttolaitosten hukkalämpöä käytetään tehtaan rakennusten lämmitykseen. Tämä vahvistaa polttolaitoksen kestävyyttä ja vähentää omaa sähkön tarvettamme.

Lämmön talteenotto omasta prosessivedestä
Käytämme pohjavettä prosessin jäähdytykseen. Lämmönvaihtimella (200kW) saamme takaisin paljon lämpöenergiaa, joka lämmittää ilmanvaihtoilman tehtaalla. Tämä vähentää sähkön tarvetta.

Vähentää romuajoa
Kun suulakepuristimet käynnistetään, siellä on aina jonkin verran romua, kunnes tuote on muodoltaan ja laadultaan sellainen kuin sen pitäisi olla. Käyttämällä uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa saamme vähemmän hylkyjä. Etsimme jatkuvasti tekniikkaa, joka ohjaa romun määrää. Tämä tarkoittaa enemmän tuotantoa ja pienempää energiankulutusta.

Tuotannosta aiheutuva melu
Tuotannon ja tehdasalueen melun vähentämiseksi on toteutettu merkittäviä toimenpiteitä, jotta paikallista ympäristöä ei kuormitettaisi. Mittaukset osoittavat, että pysymme hyvin melupäästörajojen sisällä.

Logistiikka- ja kuljetustoimintomme on laaja
Pyrimme jatkuvasti vähentämään hiilidioksidipäästöjä käyttämällä nykyaikaista autokantaa ja optimoimalla kapasiteetin käyttöastetta. Käytämme yhteisiä paikallisia Euro 6 -teknologian toimijoita. Se tuottaa ilmaan erittäin vähän NOx- ja hiukkaspäästöjä (PM).